තුරුසෙවන යට හිඳ ලියමි
9:33 PM | කතෘ: Lahiru Ruhunage
සම්මතයෙන් බැහැරව සිතන්නට යමක්
|
මෙම ලිපිය පළ කොට ඇත්තේ 9:33 PM යන මූලික පද සමගය. ඔබට මෙම ලිපියට ලැබෙන ප්‍රතිචාර RSS 2.0 හරහා ලබාගත හැක.ඔබට මේ සදහා ප්‍රතිචාර දැක්වීම හෝ ඔබගේ වෙබ් අඩවියක් හරහා සම්බන්ධ විය හැක.

0 comments: