ඔබට සුභ නත්තලක් !
7:18 AM | කතෘ: Lahiru Ruhunageහිමිදිරිය අපහැදිලි සිත්තමක් සේය
මීදුම් පටලයක් පරිසරය ආක්‍රමණය කරමින් සිටී
පිනිබිඳු තන පලස සිප සරසයි
විහඟ ගීතය පසුබිමින් නද දෙයි
සිහිල් සුළං රොද ගීතිකාවක් සේ නිම්නාද කරයි
විටෙක සිරුරේ දැවටෙමින් ගත සිත පුබුදු කරවයි
මොහොතකට නිහඬව සවන් දෙනු මැන !
හෝ හෝ හෝ සුළඟ ලතාවකට මුමුණයි
සබඳ දෙසැම්බරය පැමිණ ඇත
ඔබට සුභ නත්තලක් !


මෙම ලිපිය පළ කොට ඇත්තේ 7:18 AM , යන මූලික පද සමගය. ඔබට මෙම ලිපියට ලැබෙන ප්‍රතිචාර RSS 2.0 හරහා ලබාගත හැක.ඔබට මේ සදහා ප්‍රතිචාර දැක්වීම හෝ ඔබගේ වෙබ් අඩවියක් හරහා සම්බන්ධ විය හැක.

0 comments: