2010: නව දශකයක ඇරඹුම
6:06 PM | කතෘ: Lahiru Ruhunage

දශක තුනකට පසු මුළු රටම එක කොඩියක් යටතේ සමරන මෙම නව වසර ලක් වාසි අප සැමට ඉතාම නැවුම් වසරකි. එබැවින් ශ්‍රි ලංකාවේ සිව් කොන් යාකරමින් ජාති භේද දුරලා එක් මවකගෙ දරු කැලක් මෙන් එකා සැමටත් සැම එකාටත් සේ හිඳිමින් මෙම රට සියල්ලෙන්ම සපිරි පරිපූර්ණ රාජ්‍යයක් කිරීමට නව දශකය මූලාරම්භයක් කර ගනිමු.

ඔබ සැමට සුභ නව වසරක් වේවා !
இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்க ள் !
Wish You A Happy New Year !